Współczesna historia skarbu ze Zbierska rozpoczyna się w roku 1938. Wtedy to do Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie dotarła wieść o odnalezieniu wczesnośredniowiecznego skarbu rzekomo we wsi Klotyldów. Muzeum wydelegowało swojego pracownika Stanisława Madejskiego aby dokładnie zbadał sprawę na miejscu. Dotarł on do znalazcy Antoniego Szczepaniaka, który mieszkał w Zbiersku. Szczepaniak udzielił mu dalszych informacji.

W 1937 podczas rudowania pnia sosny na terenie wyciętego lasu natrafił na gliniane naczynie w którym znajdowało się zawinięte w tkaninę lub skórę 120-130 srebrnych monet oraz trzy kawałki “srebrnego stopu”. Wszystko co znalazł przekazał swojemu zięciowi Stanisławowi Grębowiczowi. Grębowicz sprzedał 25 monet synowi sekretarza gminy w Zbiersku - Markowi Tycowi, uczniowi gimnazjum im. T. Kościuszki w Kaliszu. 40 kolejnych monet wydał płacąc ślusarzowi Jasińskiemu ze Stawiszyna za naprawę roweru, a pozostałą część sprzedał nieznanemu zegarmistrzowi z Kalisza. Dalsze poszukiwania pozwoliły ustalić, że ślusarz Jasiński odsprzedał swoje monety za 5 zł Mieczysławowi Zdziennickiemu - adwokatowi z Kalisza.
Madejskiemu udało się pozyskać dla Państwowego Muzeum Archeologicznego monety od Tyca i Zdziennickiego, jednak nigdy nie udało się odnaleźć zegarmistrza z Kalisza i ta część skarbu jak dotąd pozostaje nieodnaleziona.
Dalsze poszukiwania na miejscu znaleziska nie dały rezultatów ze względu na prace jakie już wykonano na jego terenie. Sporządzono szkic lokalizacyjny jak również szkic naczynia w którym się skarb znajdował. Był to gliniany garnek wysokości ok 10 cm i średnicy 8 cm.
65 monet jakie udało się pozyskać to wyłącznie denary europejskie - anglosaskie, niemieckie, czeskie, i węgierskie. Najliczniejszym składnikiem skarbu ze Zbierska są monety niemieckie - denary nadreńskie, fryzyjskie, frankońskie, szwabskie i saskie.
Analizując money można określić, iż skarb został ukryty około roku 1180.
Skarb ze Zbierska został odnaleziony na terenie bardzo intensywnego osadnictwa wczesnośredniowiecznego, poświadczonego w źródłach archeologicznych. Była tu wtedy osada nieobronna. Osada w Zbiersku znajdowała się w nieopodal targu w dzisiejszym Cekowie na bardzo ważnej drodze łączącej Opole, Kalisz, Konin i Kruszwicę.
Na tym kończy się przedwojenna historia skarbu.

22 kwietnia 2006 archeolog Mirosław Andrałojć i elektronik Piotr Szyngiera wraz z ekipą poszukiwawczą wrócili na miejsce w którym kiedyś odnaleziono skarb. Wyposażeni w odpowiedni sprzęt dokonali odkrycia 119 srebrnych elementów depozytu - monet i ich fragmentów (arabskich, angielskich, niemieckich, czeskich i węgierskich), fragmentów ozdób i placków srebrnych oraz ułamków naczynia w którym skarb zdeponowano.

Poszukiwanie skarbu_1Poszukiwanie skarbu_2
Poszukiwanie skarbu_3Poszukiwanie skarbu_4
 Prace poszukiwawcze w zbierskim lesie 
 
Naczynie
Fragment naczynia w którym był umieszczony skarb
 
moneta_1 moneta_2
Moneta pochodząca ze skarbu
 
Skarb
Skarb ze Zbierska część odkryta w 2006 roku
 

Więcej na temat przedwojennej historii skarbu ze Zbierska można przeczytać w czasopiśmie “Wiadomości numizmatyczne “ Rok XLI- zeszyt 1-2 (159-160) z 1997 roku. W artykule można znaleźć dokładną analizę każdej z monet, ich fotografie oraz gruntowną analizę zawartości skarbu.

* W artykule wykorzystano materiały z:
- Kunka Mitkowa-Szubert. Skarb XI-wiecznych monet ze Zbierska woj. kaliskie.
- strona www - Muzeum Archeologiczne w Poznaniu