Pierwsza fotografia przedstawia kondukt pogrzebowy. Po lewej budynek "Kooperatywy". W miejscu widocznego stawu znajduje się dziś stacja paliw. Staw w tym miejscu był do przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych.
Nie wiadomo dokładnie czyj to pogrzeb, ale na podstawie pewnych faktów można pokusić się o postawienie tezy, iż jest to pogrzeb ówczesnego proboszcza parafii św. Urszuli w Zbiersku ks. Feliksa Jaroszewskiego.

W pogrzebie uczestniczy bardzo duża grupa osób duchownych. W ujęciu zmieściło się ich kilkunastu, a to zapewne nie wszyscy. Trudno znaleźć osobę bardziej odpowiednią do której na uroczystości pogrzebowe przybyłaby tak liczna grupa księży.  Proboszcz Feliks Jaroszewski zmarł 29 lipca1930 roku w wieku 65 lat. Stroje osób w kondukcie pasują do epoki. Historyczne dane pogodowe też wydają się być odpowiednie do ubrań jakie mają na sobie żałobnicy. W tych dniach, choć był to lipiec temperatura oscylowała w przedziale pomiędzy 16 a 20 stopni Celsjusza. 
 
Pogrzeb w Zbiersku
 Prawdopodobnie pogrzeb proboszcza Feliksa Jaroszewskiego lipiec 1930 roku.
 
Na kolejnym zdjęciu widzimy osoby przed wejściem na plebanię. Fakt, iż ta fotografia była w komplecie z fotografią pogrzebu wydaje się potwierdzać tezę, że jest to pogrzeb proboszcza. Osoba z aparatem to Jan Janowski prezes organizacji "Strzelec" w Zbiersku.
 
Wejście na plebanię w Zbiersku 1930
Prawdopodobnie rok 1930. Przed wejściem na plebanię parafii św. Urszuli w Zbiersku.
 

 Grupa młodzieńców ze związku strzeleckiego "Strzelec" lata trzydzieste. Na zdjęciu można zidentyfikować księdza, którego postać pojawia się także na fotografii z poświęcenia szkoły w 1933. Czy jest to proboszcz, który przejął parafię po Feliksie Jaroszewskim? Nie ma pewności choć jest bardzo prawdopodobne. Organizacja strzelecka w Zbiersku działała bardzo prężnie o czym wielokrotnie można się przekonać czytając ówczesną prasę. Także w dziale Poszukiwane jest fotografia pochodząca z prasy ogólnopolskiej przedstawiająca Orlęta ze Zbierska w trakcie musztry na zlocie wielkopolskich oddziałów. 
 
Związek strzelecki
Związek strzelecki "Strzelec" w Zbiersku lata trzydzieste. 
 

Kurs O.D. w Zbiersku 1946
Uczestnicy kursu O.D. w 1946 roku. Czym był kurs O.D. czy ktoś mógłby powiedzieć coś więcej na ten temat. Po wojnie chcąc nadrobić zaległości edukacyjne organizowano wiele różnych kursów, ale trudno z tego skrótu wywnioskować czego on dotyczył.
 


Szkoła podstawowa w Zbiersku klasa VII rok 1961
 Absolwenci szkoły podstawowej w roku 1961 - klasa VII
 
Absolwenci szkoły podstawowej w Zbiersku - rok 1962 klasa VIIa
 Absolwenci szkoły podstawowej w 1962 klasa VIIa
 

Dwie następne fotografie pokazują jak wyglądała główna ulica Zbierska w dniu 20 lutego 1973 roku.
 
Główna ulica Zbierska w dniu 20 lutego 1973 roku_1
 
Główna ulica Zbierska w dniu 20 lutego 1973 roku_2