Przedszkole w Zbiersku rozpoczęło swoja działalność w roku 1952 . Wybudowane je jako przedszkole przyzakładowe dla dzieci pracowników cukrowni w miejsce zlikwidowanej ochronki. W 1962 stało się przedszkolem ogólnodostępnym nadzorowanym przez Wydział Oświaty w Kaliszu. 

Fotografie zamieszczone poniżej pochodzą z lat 1953-1956. Większość z nich pochodzi z archiwum pani Zofii Goleszyńskiej, która w tamtym okresie pracowała w przedszkolu jako nauczycielka. Wychowankowie mogli ją zapamiętać jeszcze pod panieńskim nazwiskiem - Niepolska.


Przedszkole w Zbiersku 1956

 
Przedszkole w Zbiersku 1956_2
 Grupa dzieci z przedszkola w Zbiersku w trakcie zabaw w pobliskim lasku. Wraz z nauczycielkami stoi akordeonista pan Henryk Gołębiewski, który często przygrywał w trakcie uroczystości. 

 Przedszkole w Zbiersku,  grono pedagogiczne - kwiecień 1953
Grono pedagogiczne przedszkola w Zbiersku - kwiecień 1953. Pierwsza z lewej późniejsza długoletnia kierowniczka przedszkola pani Zofia Szymańska, następnie Zofia Niepolska, Kazimiera Wlaźlak - kierowniczka przedszkola do roku 1958, pani nadzorująca praktykantki, Stefania Jankowska (powyżej), praktykantka.
Fotografia wykonana w lasku koło cmentarza. W tle widać stawy, które zostały z czasem zasypane śmieciami. W tamtym okresie nadawały się nawet do kąpieli i stanowiły dobre miejsce do wypoczynku.
 Przedszkole w Zbiersku rok 1953
Gdy kończyły się zajęcia i przedszkolaki poszły do domu ... to wtedy dopiero zaczynały się prawdziwe harce. Kwiecień 1953.
 Przedszkole w Zbiersku rok 1953_2
Kwiecień 1953 
Personel i nauczyciele przedszkola w Zbiersku 1956_1
 
Nauczycielki i personel przedszkola. Na zdjęciu powyżej od lewej Genowefa Krzyżaniak, Danuta Janas, Helena Koniusz, p. Kawecka, Kazimiera Czarnojańczyk, Zofia Niepolska - Goleszyńska. Na zdjęciu poniżej te same osoby oraz pierwsza z lewej Zofia Szymańska.
 
Personel i nauczyciele przedszkola w Zbiersku 1956_2
Przedszkole w Zbiersku początek lat pięćdziesiątych_1
 
Przedszkole w Zbiersku początek lat pięćdziesiątych_2
 
Przedszkole w Zbiersku początek lat pięćdziesiątych_3

 
Przedszkole w Zbiersku początek lat pięćdziesiątych_4
 
Przedszkole w Zbiersku początek lat pięćdziesiątych_5
Przedszkolaki tańczą, a w tle przygrywający na akordeonie pan Henryk Gołębiewski.