W tym artykule przedstawiamy fotografie kilku budynków. Część z nich jeszcze istnieje a część została rozebrana. 

W kwietniu 1946 roku w lesie pomiędzy Zbierskiem a Białą Panieńską odbyła się ekshumacja ciał zakopanych we wspólnym grobie osób pomordowanych w trakcie Drugiej Wojny Światowej. Ofiarami było dwudziestu jeden mieszkańców Kalisza i okolic zamordowanych przez hitlerowców 7 czerwca 1942 roku.
Po ekshumacji ciała zostały złożone do trumien, następnie przetransportowano je do Zbierska gdzie została odprawiona msza żałobna. Po mszy mieszkańcy Zbierska odprowadzili w procesji szczątki ofiar na stację kolei wąskotorowej, skąd na specjalnie przygotowanych wagonach ruszyły do Kalisza.
Zachowały się fotografie z tych wydarzeń, zarówno z ekshumacji jak i z uroczystości pogrzebowych.

Urząd Gminy w Zbiersku w budowie - dzisiaj ośrodek zdrowia. Oddany do użytku w roku 1938. Na tle budynku znajdują się przedstawiciele władz gminy oraz cukrowni. W tym czasie wójtem gminy był A.Lange i to najprawdopodobniej on siedzi w pierwszym rzędzie mając na szyi insygnia władzy. Sekretarzem gminy był E.Tyc. Trudno stwierdzić kim są pozostałe osoby (budowlańcy, sołtysi, urzędnicy?).

Budynek nazywany “Starym przedszkolem”. Wybudowany w 1929 roku, pełnił zadanie czegoś na kształt domu kultury. W godzinach dopołudniowych działała w nim ochronka, po południu zaś spotykali się w nim mieszkańcy Zbierska. To tu działały orkiestra dęta, kółko teatralne, chór, biblioteka i inne. To tutaj odbywały się wystawne bale na które zjeżdżała śmietanka towarzyska z całego powiatu o czym donosiły gazety.

Pierwsza fotografia przedstawia kondukt pogrzebowy. Po lewej budynek "Kooperatywy". W miejscu widocznego stawu znajduje się dziś stacja paliw. Staw w tym miejscu był do przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych.
Nie wiadomo dokładnie czyj to pogrzeb, ale na podstawie pewnych faktów można pokusić się o postawienie tezy, iż jest to pogrzeb ówczesnego proboszcza parafii św. Urszuli w Zbiersku ks. Feliksa Jaroszewskiego.

Współczesna historia skarbu ze Zbierska rozpoczyna się w roku 1938. Wtedy to do Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie dotarła wieść o odnalezieniu wczesnośredniowiecznego skarbu rzekomo we wsi Klotyldów. Muzeum wydelegowało swojego pracownika Stanisława Madejskiego aby dokładnie zbadał sprawę na miejscu. Dotarł on do znalazcy Antoniego Szczepaniaka, który mieszkał w Zbiersku. Szczepaniak udzielił mu dalszych informacji.

Przedszkole w Zbiersku rozpoczęło swoja działalność w roku 1952 . Wybudowane je jako przedszkole przyzakładowe dla dzieci pracowników cukrowni w miejsce zlikwidowanej ochronki. W 1962 stało się przedszkolem ogólnodostępnym nadzorowanym przez Wydział Oświaty w Kaliszu. 

Fotografie zamieszczone poniżej pochodzą z lat 1953-1956. Większość z nich pochodzi z archiwum pani Zofii Goleszyńskiej, która w tamtym okresie pracowała w przedszkolu jako nauczycielka. Wychowankowie mogli ją zapamiętać jeszcze pod panieńskim nazwiskiem - Niepolska.

Kolejna porcja zdjęć z różnych okresów. Po raz pierwszy na tej stronie pojawiają się fotografie z przedszkola. Jest tez cukrownia z lat czterdziestych oraz strzelnica z lat osiemdziesiątych.

Zdjęcia dokumentujące Pierwszą Komunię Świętą są chyba najczęściej wykonywanymi fotografiami. Prawie w każdym archiwum rodzinnym można je znaleźć. Są też doskonałą bazą do poszukiwań przodków. Zachęcamy zatem do udostępniania tychże fotografii. Być może starszym uda się zidentyfikować nazwiska proboszczów lub daty wykonania zdjęć. Wszelkie dodatkowe informacje można zamieszczać na facebookowym profilu.

Z prezentowanymi poniżej zdjęciami wiąże się pewna anegdota. Otóż w 1985 roku ówczesny dyrektor cukrowni Mieczysław Szymanowski znany z zamiłowania do porządku, chciał swoim podwładnym zwrócić uwagę na panujący bałagan. Poprosił fotografów o przejście po terenie i sfotografowanie wszystkich niedociągnięć. Powstała nietypowa sesja fotograficzna.