Poniżej kilka fotografii cukrowni "Zbiersk". Niektóre z nich przez wiele lat jako pamiątki zdobiły ściany w pomieszczeniach cukrowni. Zapomniane prawdopodobnie uległyby zniszczeniu gdyby nie znalazły się osoby, które zabrały te zdjęcia już po likwidacji zakładu. Dwie pierwsze fotografie to okres przedwojenny pozostałe to przełom lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych.

W cyklu przedstawiającym wycinki prasowe o tym co działo się w Zbiersku na przestrzeni lat przyszła pora na rok 1934. Na szczególną uwagę zasługuje wzmianka o wizycie Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego, który wraz z całą elitą przyjechał do Zbierska na polowanie zaproszony przez Wojciecha Wyganowskiego właściciela majątków Złotniki, Petryki oraz Zbiersk, a także prezesa spółki akcyjnej Cukrownia "Zbiersk".

Budynek ochronki nazywany dziś często "starym przedszkolem" wybudowano w 1929 roku. Dzieci przychodziły z własnym wyżywieniem i spędzały przedpołudniowe godziny pod okiem opiekunek. Z początku do ochronki uczęszczały tylko dzieci pracowników cukrowni, którzy w tym czasie przebywali w pracy. Z czasem pozwolono także uczęszczać dzieciom rolników. Gdy jednak jej popularność bardzo wzrosła i nie dało się pomieścić wszystkich chętnych, dzieciom rolników zabroniono przychodzenia do ochronki. Stało się koniecznym wybudowanie przedszkola, które ostatecznie powstało na początku lat pięćdziesiątych. Tym samym ochronka zakończyła swoją działalność a budynek przerobiono na mieszkania.

W okresie międzywojennym życie kulturalne Zbierska toczyło się głównie w tzw. sali fabrycznej. W godzinach przedpołudniowych działała tam ochronka a po południu zbierali się w niej dorośli. Działała biblioteka, chór, orkiestra, kółko teatralne. Odbywały się liczne wykłady Polskiej Macierzy Szkolnej i wiele innych. Po wojnie ochronka dla dzieci okazała się być zbyt małą i podjęto decyzję o wybudowaniu przedszkola. Ostatecznie przedszkole powstało w latach pięćdziesiątych a pomieszczenia w budynku ochronki przerobiono na mieszkania. Dla celów kulturalnych pozostawiono jedynie jedną izbę. Pomieszczenie to zajmowała orkiestra dęta. Pozostałe instytucje kulturalne zostały pozbawione lokum. Podjęta wtedy została decyzja o budowie domu kultury. Budynek w dużej części powstał w czynie społecznym.

"Kaliska Kolej Dojazdowa" (dzisiejsza nazwa) powstała w 1914 roku pierwotnie tylko dla potrzeb cukrowni “Zbiersk”. Pierwszy odcinek łączył Zbiersk z Opatówkiem i zapewniał dostęp do kolei szerokotorowej. Wybudowano także odgałęzienie do Borkowa Starego i Russowa. Otwarcie zbiegło się dokładnie z wybuchem I wojny światowej. W 1915 kolej cukrownicza została zarekwirowana przez władze okupacyjne. W 1916 roku niemieckie oddziały kolejowe wybudowały odcinek łączący Zbiersk z Turkiem. Następnie w 1917 roku kolej została zakupiona przez Sejmik Kaliski, który połączył linię z Kaliszem.

Ten artykuł pokazuje jak bardzo niefrasobliwe podejście do historii mogą mieć niektórzy ludzie. Przedstawiane poniżej tableau z 1922 roku wisiało w laboratorium cukrowni przez kilkadziesiąt lat, aż do momentu gdy ktoś uznał, że jest niepotrzebne i wyrzucił je na śmietnisko. Tylko dzięki przypadkowej osobie, która zainteresowała się leżącym na stercie śmieci kawałkiem papieru udało się je ocalić. Jak widać na zdjęciu jego stan jest tragiczny. Usunięte z obramowania leżąc wśród odpadów musiało ulec degradacji.

29 lipca 1928 o godzinie 18:32 na polach majątku Zbiersk wydarzyła się katastrofa samolotowa w której zginęło dwóch pilotów 3 pułku lotniczego z Poznania. Byli to kapitan Gustaw Smerczak - kawaler orderu Orderu Virtuti Militari za wojnę 1918-1920 (legionista, walczył na froncie czeskim, w wojnie polsko-ukraińskiej, wojnie polsko-bolszewickiej) oraz kapral Władysław Schneider.
Typ samolotu jaki uległ rozbiciu to Potez XV z numerem bocznym 24080.

Poniżej znajdują się trzy fotografie pracowników cukrowni Zbiersk z różnych lat. Dwie pierwsze to okres przedwojenny, trzecia wykonana w roku zakończenia wojny. Szczęśliwie wraz ze zdjęciami zachowały się notatki z listami nazwisk osób z tych fotografii. Listy te pochodzą z późniejszego okresu więc istnieje duże prawdopodobieństwo, iż wiele nazwisk zostało przekręconych lub mogą różnić się wskazanymi pozycjami. Niektóre postaci nie zostały rozpoznane. Być może ktoś mógłby coś dodać lub sprostować 

Oto druga część wycinków prasowych o tym co działo się w 1933 roku. Jak można zauważyć wśród informacji na pierwsze miejsce wybija się działalność organizacji paramilitarnych tak związku strzeleckiego jak i rezerwistów. 

Jako pierwszy artykuł przedstawiamy informację o bestialskim morderstwie i chociaż gazeta zapewnia, iż bliższe szczegóły zostaną podane w następnych numerach to nic więcej nie udało się odszukać. 

Ninniejszym artykułem rozpoczynamy prezentację wycinków prasowych o tym co działo się w Zbiersku na przestrzeni lat. Na początek pierwsza połowa 1933 roku.