Zdjęcia dokumentujące Pierwszą Komunię Świętą są chyba najczęściej wykonywanymi fotografiami. Prawie w każdym archiwum rodzinnym można je znaleźć. Są też doskonałą bazą do poszukiwań przodków. Zachęcamy zatem do udostępniania tychże fotografii. Być może starszym uda się zidentyfikować nazwiska proboszczów lub daty wykonania zdjęć. Wszelkie dodatkowe informacje można zamieszczać na facebookowym profilu.

Komunia Święta w Zbiersku lata czterdzieste
To jedna z pierwszych Komunii po wojnie. Prawdopodobnie rok 1946. Proboszczem w tym czasie był ks. Lewandowski (?). Z małymi dziewczynkami przystąpiły wtedy do Komunii całkiem dorosłe panny, które nie miały takiej możliwości w czasie wojny.
 
Komunia Święta w Zbiersku_1
 
Komunia Święta w Zbiersku rok 1951
To zdjęcie zostało wykonane w 1951 roku.
 
Komunia Święta w Zbiersku_2