Tym razem są to fotografie pochodzące z różnych okresów. Część pochodzi z okresu międzywojennego, dwie z początku lat pięćdziesiątych.


Związek Strzelecki 1937 w Zbiersku

Związek Strzelecki 1937. Młodzi chłopcy w wieku przedpoborowym za dwa lata staną do walki na frontach II Wojny Światowej.  Wśród strzelców Walerian Sosiński ( górny rząd - drugi od lewej ) - bohater Bitwy o Anglię. W środku w dolnym rzędzie (pan z wąsami) prezes Związku Strzeleckiego Jan Janowski. 

Jan Janowski brał udział w walkach o Niepodległość Polski za co został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Medalem Niepodległości. Jego udziałem były akcje Polskiej Organizacji Wojskowej polegające na ścinaniu słupów telegraficznych w okolicach Pyzdr. Janowski brał także udział w rozbrajaniu oddziałów niemieckich w Poznaniu w 1918. 

Jan Janowski Jan Janowski - Medal Niepodległości

 Na zdjęciu Jan Janowski (z prawej), oraz dokument potwierdzający nadanie Medalu Niepodległości.


Turniej tenisowy w Zbiersku 1929

Rok 1929. Cukrownia zorganizowała turniej tenisowy. Jak widać na zdjęciu nagrodami były radia. Kort mieścił się na terenie działek obok parku. Po wojnie tenis jako sport elitarny był zaniedbywany a tym samym także i kort. Utwardzone podłoże stało się dobrym miejscem na postawienie szopek. Tym samym kort przestał istnieć. Jego umiejscowienie widać wyraźnie na zdjęciu lotniczym z 1942 roku (na dole strony).


Stadion LZS Zbiersk - lata pięćdziesiąte

Początek lat pięćdziesiątych. Stadion LZS Zbiersk. Jeszcze nie ma wybudowanego klubu, za to jest “kamień-legenda”. Głaz leżący w tym miejscu od niepamiętnych czasów. To na nim często siadywał akordeonista i grał a ludzie bawili się spontanicznie. Głaz leżał w tym miejscu nieprzerwanie do końca lat osiemdziesiątych. Niestety komuś zaczął przeszkadzać i został usunięty.
W oddali widać budynek “Kazarmy”.Lata pięćdziesiąte - zabudowania majątku Zbiersk

Zdjęcie wykonane na początku lat pięćdziesiątych. W tle zabudowania majątku wtedy już rozparcelowanego. Pierwszy budynek (istniejący do dzisiaj) to dawna stajnia majątku przerobiona na mieszkania w latach trzydziestych. Daleko w tle widać szczyt owczarni. Był to budynek ponad dwustumetrowy, ciągnący się od dzisiejszego sklepu “żelaznego” do sklepu “groszek”. W XIX wieku majątek w Zbiersku był zorientowany na hodowlę owiec a owczarnia była jedną z największych w Polsce. Gdy dobra ziemskie zakupił W.Repphan na polach stopniowo zaczęły dominować buraki. Po rozparcelowaniu majątku po wojnie budynek został częściowo rozebrany, a materiał wykorzystano do budowy domów dla parcelantów. Jeszcze w latach sześćdziesiątych niektórzy trzymali w nim swoje zwierzęta. Ostatecznie na początku lat siedemdziesiątych dokonano całkowitej rozbiórki.
Umiejscowienie tego obiektu widać dobrze na zdjęciu lotniczym z 1942 roku.


 Zdjęcie lotnicze z obiektami

Na zdjęciu lotniczym z 1942 widać dokładnie obiekty o których mowa powyżej : kort i owczarnię.