Zdjęcia z pochodów jakie odbywały się z różnych okazji na przestrzeni lat. Niestety nie udało się dokładnie ustalić dat ich wykonania. Mogą być zatem małe pomyłki jeżeli chodzi o ramy czasowe. 

 Pochód prawdopodobnie koniec lat czterdziestych lub początek pięćdziesiątych

To zdjęcie pochodzi prawdopodobnie z przełomu lat czterdziestych i pięćdziesiątych. W tle plebania.


Pochód prawdopodobnie koniec lat trzydziestych

Fotografia pochodzi prawdopodobnie z okresy przedwojennego lub tuż po wojnie. W tle  tzw. "kooperatywa" z nieistniejącym budynkiem stajni. Pierwotnie budynek " kooperatywy" pełnił rolę zajazdu. Wybudowany w latach pięćdziesiątych XIX wieku przez Wilhelma Repphana. Ówczesny proboszcz nie chciał się zgodzić na wybudowanie kościoła ewangelickiego w Zbiersku. Rephan miał wtedy powiedzieć tak: " Skoro nie chcesz domu Boga to ja wybuduję dom diabła".

Gdyby osoba, która posiada to zdjęcie podesłała skan w większej rozdzielczości być może udałoby się je trochę odrestaurować.


Pochód lata pięćdziesiąte

Lata pięćdziesiąte.


Pochód lata sześćdziesiąte

Prawdopodobnie lata sześćdziesiąte.


Pochód lata siedemdziesiąte_1

To prawdopodobnie lata siedemdziesiąte.


Pochód lata siedemdziesiąte_2

Pochód lata siedemdziesiąte_3

Pochód lata siedemdziesiąte_4

Pochód na tle nieistniejącego budynku gospodarczego, który stał w miejscu dzisiejszego parkingu przy cukrowni. W tym miejscu dziś znajduje się przystanek.


Pochód lata osiemdziesiąte_2

Pochód lata osiemdziesiąte_1

To już lata osiemdziesiąte.