Pierwsza Ochotnicza Straż Pożarna w Zbiersku powstała w 1919 roku z inicjatywy ówczesnego dyrektora cukrowni Leona Nowakowskiego. Nowakowski został także pierwszym jej prezesem. Liczba czynnych członków wynosiła wtedy czterdzieści osób.

Najstarsze zdjęcia straży pochodzą z początku lat dwudziestych. Pierwsze zostało zamieszczone w  Tableau z 1922, które w całości można zobaczyć  tutaj.

Tableau z 1922 roku - straż

 

Straż i orkiestra cukrowni

Na zdjęciu powyżej widzimy O.S.P. Zbiersk oraz orkiestrę cukrowni "Zbiersk" . W środku siedzi ich twórca Leon Nowakowski, który odszedł z cukrowni z końcem 1922 roku, dlatego też wiek fotografii można ustalić na początek lat dwudziestych. Panowie pozują w szczycie warsztatów z tyłu dzisiejszego sklepu odzieżowego.


Ćwiczenia straży w cukrowni

Okres międzywojenny - ćwiczenia straży w cukrowni. Ciekawostką jaką można zauważyć na tym zdjęciu jest to, iż wjazd kolejki wąskotorowej był w miejscu dzisiejszej portierni.


Na początku 1936 roku zlikwidowano straż fabryczną i 22 lutego utworzono wiejską ochotniczą straż pożarną.
Tak to wydarzenie relacjonowało Echo Kaliskie Ilustrowane:

Echo kaliskie ilustrowane 25 lutego 1936

Echo Kaliskie Ilustrowane 25 lutego 1936

“Ze względu na likwidację i wystąpienie ze Związku straży fabrycznej w Zbiersku, została zorganizowana wiejska ochotnicza Straż pożarna, która rozpoczęła swą działalność wysłuchaniem Mszy św. w dniu 22 bm. odprawionej przez miejscowego ks. proboszcza Brzuszczyńskiego. Udział również wzięła w tej uroczystości Straż ze Stawiszyna na czele z p. H. Łowickim. Podczas nabożeństwa miejscowy chór kościelny pod dyr. p. Centa wykonał kilka b.ładnych pieśni religijnych.
Zawiązanie Straży zawdzięcza się Zarządowi gminnemu w Zbiersku na czele z sekretarzem p. E. Tycem, którego powołano na prezesa tejże. P. Tyc jako prezes Straży i członek zarządu gminnego, niewątpliwie dołożył swej pracy nad rozwojem tak pożytecznej placówki niezbędnej dla mieszkańców terenu wsi i kolonji Zbiersk.
Naczelnikiem straży został mianowany przez władze powiatowe, znany rutynowany działacz na niwie pożarnej p.F.Banaszkiewicz, który gorliwie zajął się uporządkowaniem taboru, otrzymanego od cukrowni w Zbiersku przy likwidacji straży fabrycznej oraz uzyskaniem placu pod budowę remizy. W tymże dniu odbyła się zabawa towarzyska, dochód z której przeznaczono na dokompletowanie narzędzi strażackich.”


O.S.P. Zbiersk wóz Morris C8

Zdjęcie wykonane przed remizą w Zbiersku-Kolonii. Angielski Morris model C8, pojazd ten był przystosowany do ruchu lewostronnego, w związku z tym kierownica umiejscowiona była po prawej stronie. Samochód ten w jednostce funkcjonował w okresie od 1945 r do końca lat siedemdziesiątych. Był zwykłym samochodem skrzyniowym, jednak brał udział w licznych akcjach gaśniczych.


Straż pożarna w Zbiersku 1947

O.S.P. Zbiersk 1947


 Po wojnie reaktywowano O.S.P. przy cukrowni i od tej pory funkcjonowały w Zbiersku dwie niezależne jednostki.

Kurs straży pożarnej cukrowni Zbiersk okres lat 50-60

To zdjęcie pochodzi z lat pięćdziesiątych lub sześćdziesiątych.


Straż Pożarna cukrowni

Straż cukrowni Zbiersk prawdopodobnie lata pięćdziesiąte


Straż i orkiestra cukrowni

Straż i orkiestra 1948-1958