Trzy nowe fotografie w galerii, wszystkie pochodzą z okresu przed drugą wojną światową. Pierwsza z nich to fotografia przedstawiająca pochód 3 maja 1929 roku. Uczestnicy pochodu znajdują się przed budynkiem, który stał w miejscu dzisiejszego parkingu przy cukrowni( na wysokości przystanku). Budynek ten został wyburzony pod koniec lat osiemdziesiątych.

Pochód 3 maja 1929 w Zbiersku

Pochód 3 maja 1929 w Zbiersku


Związek strzelecki w Zbiersku - lata dwudzieste

Związek Strzelecki komenda oddziału Zbiersk lata dwudzieste.
Związek Strzelecki to organizacja paramilitarna zrzeszająca młodzież pozaszkolną w wieku przedpoborowym. Prezesem zbierskiego oddziału przez długie lata był miejscowy lekarz Walerian Niechotiajew, zaś komendantem Karol Chodkiewicz. Najprawdopodobniej to oni znajdują się na tym zdjęciu. Swoją siedzibę Związek Strzelecki miał w dzisiejszym sklepie odzieżowym koło cukrowni. Oddział pozuje przed wejściem do siedziby. Ciekawą rzeczą jaką można zauważyć na tej fotografii w skrajnie prawej części to budynek tzw. „starych koszar”. Był to drewniany budynek wybudowany jak można przeczytać w monografii dla pracowników sezonowych w 1897 na 120 łóżek. Budynek spłonął na początku lat dwudziestych stąd wniosek, że zdjęcie zostało wykonane w tym okresie. 


Budowa drogi w Zbiersku okres międzywojenny

Budowa drogi w Zbiersku lata trzydzieste.

Grupa osób budujących brukowaną drogę pozuje w okolicach kościoła. W tle widać wybudowaną szkołę, zatem data wykonania zdjęcia to już po roku 1933.