Poniżej kilka fotografii cukrowni "Zbiersk". Niektóre z nich przez wiele lat jako pamiątki zdobiły ściany w pomieszczeniach cukrowni. Zapomniane prawdopodobnie uległyby zniszczeniu gdyby nie znalazły się osoby, które zabrały te zdjęcia już po likwidacji zakładu. Dwie pierwsze fotografie to okres przedwojenny pozostałe to przełom lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych.

 

Cukrownia

Cukrownia "Zbiersk" - zdjęcie wykonane przed rokiem 1930.


Hala cukrowni

Warniki w cukrowni - okres przedwojenny.


Hala główna cukrowni

Hala główna cukrowni. Widok na stację wyparki i warników.


Cukrownia

Turbinownia.


Cukrownia

Turbina.


Cukrownia

Stacja dyfuzji.


Cukrownia

Wirówki.


 Cukrownia Zbiersk piec wapienny lata siedemdziesiąte

Piece wapienne.