W cyklu przedstawiającym wycinki prasowe o tym co działo się w Zbiersku na przestrzeni lat przyszła pora na rok 1934. Na szczególną uwagę zasługuje wzmianka o wizycie Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego, który wraz z całą elitą przyjechał do Zbierska na polowanie zaproszony przez Wojciecha Wyganowskiego właściciela majątków Złotniki, Petryki oraz Zbiersk, a także prezesa spółki akcyjnej Cukrownia "Zbiersk".

 Echo Kaliskie Ilustrowane 8 stycznia 1934 r.

Echo kaliskie ilustrowane 08 stycznia 1934

Straszliwe morderstwo pod Kaliszem
Tragiczny finał zabawy w Zbiersku

W święto Trzech Króli spokojny zazwyczaj Zbiersk został wstrząśnięty do głębi wieścią o ponurem morderstwie, którego widownią stała się zabawa ludowa, odbywająca się w jednej z wiejskich chat.
Bawiono się w najlepsze, gdy nagle koło godz. 19-ej między grupą wiejskich chłopaków wywiązała się bójka na tle porachunków osobistych. Ukrywane długo antagonizmy nagle starły się ze sobą. Zabłysły noże. Między gośćmi powstała panika. Rozległy się ( krzyki, przekleństwa, stuk przewracanych i łamanych przedmiotów. Grozę bójki potęgował fakt, że uczestnicy jej znajdowali się w stanie nietrzeźwym.
Wkrótce też runął na ziemię, zbroczony krwią, Wawrzyn Kaźmierczak, lat 23, ugodzony nożem w brzuch przez Fabisiaka Marcina. Z rozpłatanych jelit trysnął strumień krwi, który w jednej chwili zgasił wojownicze zapały walczących.
Przybyła wkrótce na miejsce strasznego mordu policja zlikwidowała to ponure zajście, aresztując mordercę oraz kilku napastników, których oddano nazajutrz do dyspozycji sędziego śledczego w Kaliszu. Winę ich ustali dochodzenie śledcze i niewątpliwie spotka ich zato zasłużona kara. Nie wróci ona jednak życia młodemu chłopcu, który pomimo szybkiej i energicznej pomocy dr. Niechotiajewa, lekarza Kasy Chorych w Zbiersku, zmarł po 3 godzinach męczarni, mając brzuch rozpłatany do głębokości 7 centymetrów.
Śledztwo wyjaśni niewątpliwie szczegółowo tło morderstwa, które - jak przypuszczamy - spowodowane zostało przez nadużycie alkoholu. Jest to objaw nagminnie spotykany w dzisiejszych czasach i budzący szereg głębokich refleksji...


Echo Kaliskie Ilustrowane 15 stycznia 1934 r.

Echo kaliskie ilustrowane 15 stycznia 1934

Z Związku rez. w Zbiersku
Informują nas, że Związek rezerwistów w Zbiersku urządza w sobotą, dnia 20 bm., o godz. 8.30 wiecz. w sali fabrycznej, doroczną zabawą taneczną pod protektoratem płk. dypl. J. Okulicz-Kozaryna, d-cy 29 p. Strz. Kan.


 Echo Kaliskie Ilustrowane 21 lutego 1934 r.

Echo kaliskie ilustrowane 21 lutego 1934

Brat okradł brata
Skazano go na 6 mies. więzienia
Na ławie oskarżonych sądu grodzkiego zasiadł Jan Mikołajczyk, zam. w Zbiersku, oskarżony o okradzenie swego brata.
Tło sprawy przedstawia się następująco:
W swoim czasie brat oskarżonego po powrocie z Francji przywiózł swe oszczędności w kwocie 1 tys. złotych.
Pieniądze te stały się obiektem pożądań Jana Mikołajczyka, który pewnego razu skradł 300 zł. i zbiegł.
Nieuczciwy brat skradzione pieniądze zużył na kupno garderoby itp., przyczem 70 zł. przetrwonił na hulanki.
Zawiadomiona policja ujęła Mikołajczyka, odbierając mu rzeczy kupione za skradzione pieniądze i oddając bratu.
Sąd skazał "czułego" brata na 6 miesięcy więzienia z zawieszeniem na 2 lata z warunkiem, że w określonym terminie zwróci mu 70zł.


Echo Kaliskie Ilustrowane 7 marca 1934 r.

Echo kaliskie ilustrowane 07 marca 1934

Dyrekcja Kalisko-Tureckiej Kolei Powiatowej
powiadamia, że z dniom 8 b. m.
kasuje pociąg odchodzący o godz. 11.20 z Kalisza i przychodzący do Kalisza ze Zbierska o godz. 15.52.
Cena biletu powrotnego z Turku do Kalisza lub z Kalisza do Turku wynosi zł. 4, normalnego zł. 2.50.


Echo Kaliskie Ilustrowane 15 marca 1934 r.

Echo kaliskie ilustrowane 15 marca 1934

Z walnego zebrania BBWR. w Zbiersku .
Na walnem zebraniu członków BBWR. w Zbiersku, któremu przewodniczył p. Juljan Zawadzki, zatwierdzono protokuł z poprzedniego walnego i zebrania i wysłuchano sprawozdania Zarządu, uchwalając równocześnie absolutorjum ustępującemu Zarządowi, przystąpiono do wyborów nowego zarządu gminnego.
Drogą tajnego głosowania wybrani zostali p.p.:St Bogacki, K. Koludo, J. Ligocki i A. Leszko, a na zastępców p. p.: M. Kamiński i M. Grabarczyk.
Następnie prezes Rady powiatowej p. Zarębski w przemówieniu swem na temat pracy organizacyjnej BBWR. na terenie gminy Zbierak podkreślił zasługi położone na tem polu przez dotychczasowego prezesa Komitetu gminnego p. Michała Kamińskiego, wyrażając mu gorące podziękowanie za dotychczasową owocną i trudną pracę, co zebrani przyjęli oklaskami.
W wolnych wnioskach dr. Niechotjajew zwrócił się z apelem do członków B.B.W.R. o wstępowanie w szeregi Zw. Strzeleckiego.
Prezes p. Zarębski poparł gorąco wniosek dr. Niechotjajewa i zwrócił się do członków należących do organów samorządowych, spółdzielczych i gospodarczych o powiadamianie zarządu Komitetu gminnego i członków BBWR. o wszelkich nowych poczynaniach, oraz o koordynację i programową pracę z istniejącemi organizacjami pokrewno-ideowemi.


Echo Kaliskie Ilustrowane 19 marca 1934 r.

Echo kaliskie ilustrowane 19 marca 1934

Nieuczciwy pracownik cukrowni
W cukrowni Zbiersk zatrudniony był w charakterze pracownika mieszkaniec Stawiszyna Edward Machanek.
Dowiedział się on, że niejaki Szulc posiada kwit na 20 metr. wytłoków. Machanek ów kwit skradł Szulcowi i przerobił cyfrę 20 metr. na 40 metr. Nazwisko Szulca zostało również wymazane z blankietu i następnie kwit sprzedany niejakiemu Celnarowi za 30 zł.
Sprawa ta wyszła na jaw i sąd grodzki skazał E. Machanka na 8 miesięcy więzienia.


Echo Kaliskie Ilustrowane 23 marca 1934 r.

Echo kaliskie ilustrowane 23 marca 1934

Uroczystość imienia Marsz. J. Piłsudskiego w Zbiersku
Zbiersk obchodził dzień imienin Marsz. Piłsudskiego niezwykle uroczyście. W obchodzie uczestniczyli wszyscy mieszkańcy Zbierska oraz okolicy.
W przeddzień imienin odbył się capstrzyk.
W poniedziałek 19 bm. od 8 rano zbierały się oddziały związków i dzieci szkolne itd. następnie cały pochód udał się na uroczystą mszę św.
O godz 10:30 przed gmachem zarządu Gminy odbyła się defilada w której uczestniczyły wszystkie organizacje Zw Strzelecki, Zbiersk, kol. Zbiersk, Przyranie, Zw. rezerwistów w Zbiersku straż poż. cukrowni Zbiersk dom. Zbiersk dom. Petryki S.M.P. żeńskie i Harcerze.
Defiladę prowadził p. por. J. Meyer, przyjmowało prezydium Komitetu na czele z p.p dyr. K. Piaseckim dr. W. Niechotiajewem, St. Bogackim, wójtem gminy Lengiem.
Wieczorem o godz. 19 odbyła się Akademia w miejscowej sali teatralnej z następującym programem: odśpiewanie hymnu przez chór strzelecki, przemówienie okolicznościowe wygłosił bardzo ładnie p. kpt. Wegner, następnie odegrana została jednoaktówka p.t. "X pawilon" i deklamacje.
Na zakończenie odśpiewano pierwszą brygadę.


Echo Kaliskie Ilustrowane 6 kwietnia 1934 r.

Echo kaliskie ilustrowane 06 kwietnia 1934

Ze Zw. rez. pow. kaliskiego
Dowiadujemy się, że Zarząd powiatowy Zw. rez. zatwierdzi! nowo obrane i ukonstytuowane Zarządy na 1934 r. poniższych Kił Związku rez.:
Koło Zbiersk:
prezes — inż. K. Piasecki, v.prezes - Cz. Roel, instr. roln., sekretarz — B. Kulawik, skarbnik — G. Krawczuk, ref. wych. obyw. — B. Sobocki, ref, op. społ. — W. Dużański, członek Zarządu - J, Leszka; Kom. rew.: dr. W. Niechotiajew, J. Jurek i A. Krzyżaniak; zastępcy: St. Goniacz i St. Podwysocki.


Echo Kaliskie Ilustrowane 7 lipca 1934 r.

Echo kaliskie ilustrowane 07 lipca 1934

Harcerze kaliscy miło spędzają czas w Zbiersku
Otwarcie obozu nastąpiło 1 lipca br.

Tradycyjnym zwyczajem nasi harcerze wymaszerowali na wywczasy letnie w lasy zbierskie na Defet. Przybyli tam 18 czerwca rb. w liczbie 50, pod komendą druha podharcmistrza Karola Sługockiego, instruktora szkolnego w Kaliszu.
Uroczyste otwarcie obozu nastąpiło dnia 1 lipca br.
Defet zaroił się gośćmi z Kalisza i okolicy, podziwiającymi życie chłopców na łonie przyrody. Przybyła również p. Wyganowska ze Złotnik, troskliwa opiekunka harcerzy, jak również niektórzy członkowie Zarządu Cukrowni Zbierskiej oraz kolejki kalisko-tureckiej.
Pod doświadczonem kierownictwem druha Sługocklego chłopcy czują się dobrze i z żalem zapewne opuszczą obóz z końcem lipca.
Niemałem wydarzeniem w tym obozie będzie przyjazd w tych dniach gości — polskich harcerzy z Danji, którzy przybędą tu zaczerpnąć polskości do dalszego życia na obczyźnie.


Echo Kaliskie Ilustrowane 29 lipca 1934 r.

Echo kaliskie ilustrowane 29 lipca 1934

Zamknięcie obozu harcerskiego
Jak się dowiadujemy w niedzielę dn. 20 bm. odbędzie się uroczysta "wieczornica", która będzie zarazem zamknięciem sześciotygodniowego obozu harcerskiego "Orle Gniazdo" na Defecie pod Zbierskiem.
Wyjazd gości i rodziców pragnących być na "wieczornicy" nastąpi w dniu tym o 10 rano z przystanku autobusowego, powrót z obozu o godz. 9:30 wiecz.
Przejazd w jedną stronę 1 zł od osoby.
Program "wieczornicy":
9 rano - Msza św. w kościele par. Zbiersku.
Po południu pokaz gimnastyki, gry i zabawy, obozownictwo, śpiewy, zwiedzanie obozu i tańce.
Wieczorem ognisko harcerskie, przyrzeczenie "młodzików", śpiew, humor itd.


Echo Kaliskie Ilustrowane 9 sierpnia 1934 r.

Echo kaliskie ilustrowane 09 sierpnia 1934

Zabity nożem na zabawie
W Zbiersku odbywała się zabawa, na którą przybyło kilku wieśniaków z okolicznych wsi.
Gospodarzami zabawy byli mieszkańcy Zbierska: Marcin i Kazimierz Fabisiakowie. W pewnej chwili spostrzegli oni, że tylnem wejściem na zabawę weszła grupa wieśniaków, między którymi byli bracia: Wawrzyniec i Józef Kazimierczakowie, zamieszkali we wsi Miedze.
Do przybyłych podszedł Fabiaiak, wzywając ich, aby wyszli z sali tańca. Na tem tle wywiązała się sprzeczka, w czasie której Kazimierz Fabisiak został uderzony laską w głowę.
W kilka chwil później mściwy wieśniak wybiegł na podwórze i znajdującemu się tam, Wawrzyńcowi Kaźmierczakowi, zadał straszliwy cios nożem. Ranny, brocząc obficie krwią, zmarł po 3 godzinach męczarni. Epilog tego krwawego zajścia rozegrał się w sądzie okręgowym w Kaliszu. Sąd w osobach s. s. o.: vice-prezesa Matuszewicza, Beelego i Gzowskiego, skazał Kazimierza Fabisiaka na 2 lata więzienia z zaliczeniem aresztu prewencyjnego. Marcin Fabislak został uniewinniony. W obronie oskarżonych występował mec. Dąbrowski.


Echo Kaliskie Ilustrowane 20 września 1934 r.

Echo kaliskie ilustrowane 20 września 1934

Gmina Zbiersk dla powodzian
Nic od rzeczy będzie zapoznać szerokie sfery społeczne z działalnością Komitetów gminnych na rzecz powodzian.
Jako przykład tej nadwyraz ofiarnej pracy i dużego wyrobienia obywatelskiego, wzięliśmy działalność Urzędu gminy Zbiersk.
W całej gminie zebrano: 865 zł. 79 gr. gotówką, 20.317 kg. żyta i 24 kg. innych produktów żywnościowych; obuwia 24 pary, odzieży 181 sztuk, bielizny 181 szt., różnych naczyń i mebli 24 szt.
Pozatem Urząd gminy z własnych funduszów asygnował 250 zł. i cukrownia Zbiersk - 1.500 zł.
Rezultaty powyższe są wynikiem akcji Komitetu za czas od 25 lipca do 3 września br.
Dodać wypada że na czele gminy Zbiersk stoi pan wójt Lange i sekretarz Tyc.
Wszystkie zebrane produkty i przedmioty oraz gotówkę przesłano do dyspozycji Powiatowego Komitetu niesienia pomocy powodzianom.


Echo Kaliskie Ilustrowane 8 listopada 1934 r.

Echo kaliskie ilustrowane 08 listopada 1934

Prezydent Rzplitej w Zbiersku
W dniu wczorajszym bawił w dom. Zbiersk u p. prezesa Wojciecha Wyganowskiego Pan Prezydent R. P. prof. Ignacy Mościcki, gdzie wziął udział w polowaniu, urządzonem na terenach folwarku Złotniki-Wielkie.
W polowaniu tem brali również udział: gen. Sosnkowski, płk. dypl. Głogowski, kpt. Hartman, wojewoda Hauke-Nowak, wojewoda Jaroszowicz, hr. M. Potocki z Jabłonny, hr. J. Plater, hr. Romer, prezes M. Broniewski, szambelan Pułaski, L.Pułaski z Piętna, p. A. Łapicki z kieleckiego i p. Potworowski z Kobylnik.
Piękna pogoda i obfitość zwierzyny w lasach zbierskich dały wspaniały rezultat.
Polowano na zające, bażanty, kuropatwy, króliki, słonki i lisy, których ubito 700 sztuk.
Największą ilość zwierzyny - 107 sztuk ubił P. Prezydent.
Polowanie prowadził p. Stanisław Wyganowski z Warszówki.
W roli gospodyń występowały: p. prezesowa K. Wyganowska, p. A. Wyganowska z Warszówki, p. Potworowski z Kobylnik i p. Łępicka.


Echo Kaliskie Ilustrowane 12 listopada 1934 r.

Echo kaliskie ilustrowane 12 listopada 1934

P. O. S. w kol. Zbiersk
Staraniem miejscowego nauczyciela p. E. Ludwiga odbyła się w ub. miesiącu w drużynie Z.S. w kol. Zbiersk próba na P.O.S.
O odznakę sportową ubiegało się 18 strzelców oraz miejscowy nauczyciel. P.O.S. zdobyli wszyscy, wykazując, że drużyna Z. S. w Zbiersk pracuje nad wyrobieniem dzielnych obywateli.
Próbę o P. O. S. przeprowadziła Komisja, składająca się z przedstawicieli pow. komitetu p. w. i w. f. pp.: sierż. Ścibisza i instr. W. Lorentz.
Dodać jeszcze należy, że członkowie Z. S. w kol. Zbiersk złożyli pieniądze, uzyskane z imprez i składek, w sumie 50 zł. na Pożyczkę Narodową, spełniając swój obowiązek względem ojczyzny.


Echo Kaliskie Ilustrowane 21 listopada 1934 r.

Echo kaliskie ilustrowane 21 listopada 1934

Święto niepodległości w Zbiersku
Z inicjatywy prezesa B.B.W.R St. Bogackiego odbyła się w Zbiersku w dniu 11 bm. przy licznym udziale publiczności uroczysta akademja dla uczczenia 16-ej rocznicy odzyskania Niepodległości, na program której złożyły się
1) hymn narodowy śpiewany przez chór K.S.M pod batutą p pod batutą p. Lubińskiego
2) prelekcja wygłoszona przez p. Kościołowskiego
3) trio fortepianowe pp.: Chlupsowa, Lubiński i Chlupsa odegrali wiązankę melodii polskich Osmańskiego i Mazura Namysłowskiego "Matulu kochana".
Ponadto chór K.S.M odśpiewał szereg pieśni, wygłoszono kilka deklamacji z których b. miłe wrażenie wywołała "Ballada o dziewczynie" wygłoszona przez W. Fabisiaka przy akompaniamencie p. Micaro.
Akademię zakończył piękny barwny żywy obraz "Polska odzyskana" pomysłu p.dyr Ciszewskiej, która jak zwykle tak i tym razem dołożyła wiele pracy by całość uroczystości wypadła jak najestetycznej.


Echo Kaliskie Ilustrowane 23 grudnia 1934 r.

Echo kaliskie ilustrowane 23 grudnia 1934

Odczyt w Zbiersku
W dniu 8 bm. p kpt. Wegner zast. komendanta P.K.U. Kalisz wygłosił w Zbiersku odczyt pt. "Powszechny obowiązek wojskowy".
Prelegent w sposób jasny dostępny i ze swadą zaznajomił obecnych mężczyzn liczących z górą 200 osób o powinnościach ciążących na każdym obywatelu z tytułu ustawy o powszechnym obowiązku wojskowym.
Doskonałe opanowanie i opracowanie tematu wielka znajomość rzeczy wzbudziły wśród słuchaczy zrozumiałe zainteresowanie a wreszcie podstawienie niejednych fragmentów przykładowo poinformowało i zaznajomiło zebranych o tak mało znanych a tak potrzebnych i aktualnych kwestiach, za co wdzięczni słuchacze serdecznie p. kpt. Wegnerowi dziękują.