Budynek ochronki nazywany dziś często "starym przedszkolem" wybudowano w 1929 roku. Dzieci przychodziły z własnym wyżywieniem i spędzały przedpołudniowe godziny pod okiem opiekunek. Z początku do ochronki uczęszczały tylko dzieci pracowników cukrowni, którzy w tym czasie przebywali w pracy. Z czasem pozwolono także uczęszczać dzieciom rolników. Gdy jednak jej popularność bardzo wzrosła i nie dało się pomieścić wszystkich chętnych, dzieciom rolników zabroniono przychodzenia do ochronki. Stało się koniecznym wybudowanie przedszkola, które ostatecznie powstało na początku lat pięćdziesiątych. Tym samym ochronka zakończyła swoją działalność a budynek przerobiono na mieszkania.

 Ochronka w Zbiersku_1
Dzieci w ochronce w Zbiersku przed budynkiem od strony południowej - prawdopodobnie okres międzywojenny
 
 
Ochronka w Zbiersku_2
Dzieci w ochronce w Zbiersku na schodach od strony północnej - prawdopodobnie okres międzywojenny
 
 
Ochronka w Zbiersku_3
Ochronka w Zbiersku - prawdopodobnie przełom lat czterdziestych i pięćdziesiątych.
 
Ochronka w Zbiersku_4
 To zdjęcie to koniec lat czterdziestych lub początek pięćdziesiątych