W okresie międzywojennym życie kulturalne Zbierska toczyło się głównie w tzw. sali fabrycznej. W godzinach przedpołudniowych działała tam ochronka a po południu zbierali się w niej dorośli. Działała biblioteka, chór, orkiestra, kółko teatralne. Odbywały się liczne wykłady Polskiej Macierzy Szkolnej i wiele innych. Po wojnie ochronka dla dzieci okazała się być zbyt małą i podjęto decyzję o wybudowaniu przedszkola. Ostatecznie przedszkole powstało w latach pięćdziesiątych a pomieszczenia w budynku ochronki przerobiono na mieszkania. Dla celów kulturalnych pozostawiono jedynie jedną izbę. Pomieszczenie to zajmowała orkiestra dęta. Pozostałe instytucje kulturalne zostały pozbawione lokum. Podjęta wtedy została decyzja o budowie domu kultury. Budynek w dużej części powstał w czynie społecznym.

Dom Kultury w Zbiersku - lata osiemdziesiąte
Gminny Ośrodek Kultury w Zbiersku lata osiemdziesiąte

Uroczystego otwarcia dokonano w dniu 25 września 1971. Już na długo przed tą datą cała miejscowość przygotowywała się do tego wydarzenia. Otwarciu nadano ogromną rangę propagandową - jako centralna inauguracja roku kulturalno-oświatowego. Przecięcia wstęgi miał dokonać osobiście Edward Gierek, ale ostatecznie nie dotarł na miejsce, za to zjawiła się cała wierchuszka ówczesnych władz PZPR. Oto jak relacjonowała to wydarzenie “Gazeta krakowska”:

 

Gazeta Krakowska 1971-09-29 - inauguracja roku kulturalno-oświatowego w Zbiersku
Gazeta Krakowska 29 września 1971
 

Inauguracja roku kulturalno-oświatowego

Centralne uroczystości — w Zbiersku

W sobotę, w całym kraju — w województwach i powiatach - odbywały się uroczystości związane z rozpoczęciem roku kulturalno-oświatowego 1971-72. Centralna inauguracja, z udziałem członka Biura Politycznego, sekretarza KC PZPR — Józefa Tejchmy, miała miejsce we wsi Zbiersk pod Kaliszem, gdzie wybudowano w czynie społecznym wielofunkcyjny gromadzki ośrodek kulturalno-oświatowy. Uroczystość tego typu, inaugurująca ogólnokrajowe poczynania, a odbywająca się w skromnej wsi - podkreśla zmiany, jakie następują w procesie realizowania obecnego programu rozwoju masowej kultury. Oddania do użytku domu kultury w Zbiersku dokonał wicepremier - Wincenty Kraśko. Przemówienie wygłosił Józef Tejchma. 

Wydarzenie to relacjonowała telewizja w głównym wydaniu dziennika telewizyjnego.

 Wnętrze Gminnego Ośrodka Kultury - lata osiemdziesiąte
 
Wnętrze GOK Zbiersk - lata osiemdziesiąte
Wnętrze Gminnego Ośrodka Kultury - lata osiemdziesiąte

Prawdopodobnie najbardziej barwnym okresem w historii domu kultury były lata siedemdziesiąte. W czasach gdy życie kulturalne nie było tak bardzo skomercjalizowane GOK odwiedzali znani artyści, a pomieszczenia tętniły życiem. Dom kultury wtedy to było miejsce, gdzie każdego dnia i o każdej porze można było przyjść, spotkać znajomych i miło spędzić czas.
Z tego okresu zachowała się kronika która jest wspaniałym dokumentem relacjonującym życie kulturalne w tamtym okresie. Z jej kart można dowiedzieć się jacy artyści występowali oraz jak wiele imprez organizowali sami mieszkańcy. Jej tworzenie rozpoczęto w 1975 czyli już po kilku latach funkcjonowania GOK.

Zarówno całą kronikę jak i wybrane z niej fotografie można przeglądać w galerii. 

W galerii można przeglądać skany stron.

Pod tym linkiem fotografie z kroniki.


Zdigitalizowaną kronikę można pobrać w wersji pliku .pdf lub archiwum .zip pojedynczych skanów stron. Dostępne są także fotografie zamieszczone w kronice zeskanowane w rozdzielczości 300dpi.
Wszystkie wyżej wymienione pliki można pobrać z linków poniżej