"Kaliska Kolej Dojazdowa" (dzisiejsza nazwa) powstała w 1914 roku pierwotnie tylko dla potrzeb cukrowni “Zbiersk”. Pierwszy odcinek łączył Zbiersk z Opatówkiem i zapewniał dostęp do kolei szerokotorowej. Wybudowano także odgałęzienie do Borkowa Starego i Russowa. Otwarcie zbiegło się dokładnie z wybuchem I wojny światowej. W 1915 kolej cukrownicza została zarekwirowana przez władze okupacyjne. W 1916 roku niemieckie oddziały kolejowe wybudowały odcinek łączący Zbiersk z Turkiem. Następnie w 1917 roku kolej została zakupiona przez Sejmik Kaliski, który połączył linię z Kaliszem.

W 1918 kolej stała się wspólną własnością władz powiatowych Kalisza i Turku.  Nadano jej nazwę “Kalisko-Turecka Kolej Powiatowa”  oraz zainaugurowano ruch pasażerski. Pod tą nazwą funkcjonowała do 1939 roku. W 1923 roku cukrownia chcąc pozyskać więcej surowca wybudowała własny odcinek ze Zbierska do Kucharek z drewnianym mostem w Łaszkowie. Wybudowano także odcinek łączący pobliski tartak i dalej cegielnię w miejscowości Gliny.
Po wojnie kolej została przejęta przez PKP.


 
Budowa kolei wąskotorowej w Zbiersku     Budowa kolei wąskotorowej w Zbiersku - Stacja
 Dwie fotografie dokumentujące budowę kolei pochodzą prawdopodobnie z 1914 roku. Pierwsza przedstawia prace przy budowie, a druga budynek stacji. Obie fotografie były kiedyś przedmiotem licytacji na portalu aukcyjnym i tylko takie odbitki się zachowały, dlatego ich jakość jest tak kiepska. Niestety brak informacji o aktualnym posiadaczu. 
 
Kalisko-turecka kolej powiatowa - lokomotywa
Parowóz Kalisko-tureckiej kolei powiatowej w parowozowni Zbiersk - okres międzywojenny.

Kalisko-turecka kolej powiatowa - parowozownia w Zbiersku
Parowozownia w Zbiersku - okres międzywojenny.
 
Kalisko-turecka kolej powiatowa - wnętrze parowozownia w Zbiersku
Wnętrze parowozowni w Zbiersku - okres międzywojenny.
 
Kalisko-turecka kolej powiatowa - warsztaty kolejowe w Zbiersku
Warsztaty kolejowe w Zbiersku - okres międzywojenny.
 
Kalisko-turecka kolej powiatowa - pracownicy parowozowni Zbiersk
Pracownicy parowozowni Zbiersk - okres międzywojenny.
 
Kolej wąskotorowa cukrowni
Okres międzywojenny. Linia kolei wąskotorowej cukrowni "Zbiersk" ze Zbierska do Kucharek. Most na rzece Prośnie w Łaszkowie.
 
Most w Łaszkowie
Jeszcze jedno ujęcie mostu w Łaszkowie. Most uległ całkowitej degradacji a linia została rozebrana. Dziś tylko w niektórych miejscach zachowały się ślady po torowisku.
 
Kolej wąskotorowa cukrowni
Okres międzywojenny. Kolej wąskotorowa cukrowni "Zbiersk" - stacja Kucharki.