Poniżej znajdują się trzy fotografie pracowników cukrowni Zbiersk z różnych lat. Dwie pierwsze to okres przedwojenny, trzecia wykonana w roku zakończenia wojny. Szczęśliwie wraz ze zdjęciami zachowały się notatki z listami nazwisk osób z tych fotografii. Listy te pochodzą z późniejszego okresu więc istnieje duże prawdopodobieństwo, iż wiele nazwisk zostało przekręconych lub mogą różnić się wskazanymi pozycjami. Niektóre postaci nie zostały rozpoznane. Być może ktoś mógłby coś dodać lub sprostować 

Pracownicy cukrowni Zbiersk 1927-1929

Pracownicy cukrowni

Stoją od lewej:

1. N/N
2. Kazimierz Popiel - główny mechanik
3. N/N
4. N/ Stanecki - księgowy finansowy
5. Henryk Zawadzki - nauczyciel w szkole podstawowej (w dawnej kazarmie)
6. N/ Koziarski - kierownik kolejki fabrycznej
7. N/N
8. Julian Zawadzki - księgowy analityk
9. N/ Komosiński - magazynier techniczny
10. N/ Pawłowski - magazynier główny (magazyn cukru)
11. Jan Lubiński - kasjer cukrowni

Siedzą od lewej:

1. Władysław Rudowski - wicedyrektor
2. Tadeusz Morawicz - główny księgowy
3. Helena Rzeczkowska -maszynistka
4. N/N
5. Zofia Kurnatowska - księgowa plantacyjna (gospodarstwa wielkorolne) -  harabina Zofia Kurnatowska wdowa po hrabim Wacławie Ludwiku Łodzia-Kurnatowskim potomku uczestnika Sejmu Wielkiego Czteroletniego.
6. Tomasz Golędzinowski - główny inspektor plantacji
7. Stefan Niewiarowicz - chemik

Leżą od lewej:

1. Julian Meyer - zastępca inspektora plantacji
2. Karol Chlupsa - księgowy plantacyjny (gospodarstwa indywidualne)


Pracownicy i zarząd cukrowni Zbiersk lata trzydzieste

Pracownicy cukrowni

 Porównując tę fotografię z fotografią z 1929 można pokusić się o rozpoznanie kilku osób. Zatem w pierwszym rzędzie od dołu jako czwarty od lewej siedzi Władysław Rudowski - wicedyrektor, jako piąty Kazimierz Popiel - główny mechanik, szósty to Wojciech Wyganowski główny akcjonariusz, prezes spółki i właściciel takich majątków jak  Zbiersk, Petryki i Złotniki. 


Pracownicy cukrowni Zbiersk 1945

Jak można zauważyć to zdjęcie jest tylko odbitką z oryginału z dodanym tekstem. Taka odbitka charakteryzuje się mniejszym odwzorowaniem szczegółów. Skoro jest odbitka to musi być gdzieś oryginał. W tym miejscu wypadałoby poprosić posiadacza zdjęcia o jego udostępnienie. Warto byłoby zeskanować w dużej rozdzielczości. Jest to szczególnie ważne dla osób poszukujących informacji o swoich przodkach.

Pracownicy cukrowni

Rząd I od dołu siedzą od lewej:
1. Marian Popławski
2. Zdzisław Senkowski
3. Władysław Sznycer
4. Michał Jarzębski
5. Eugeniusz Januszkiewicz
6. Józef Ignaczak
7. Józef Królikowski
8. Leon Wojtkowiak
9. N/N
10. Antoni Fabisiak
Rząd II od dołu - siedzą od lewej:
1. Kazimierz Pietrzak
2. Stefan Sosinko
3. Andrzej Matuszak
4. Mikołaj Madejski
5. Tomasz Mokrzan
6. Józef Płócienniczak
7. Stefan Szymański
8. Krystyna Rettinger
(Kaczkowska, Dylińska)
9. Tadeusz Morawicz
10. Ksawery Fabisiak
11. Piotr Piliński
12. Jan Karwacki
13. Wincenty Janik
14. Jan Sieradzan
15. Jakub Brózda
Rząd III od dołu - stoją od lewej:
1. Wanda Szymańska (Budzińska)
2. Feliks Graj
3. Walenty Fabisiak
4. Bolesław Sztark
5. Józef Szymański
6. Wawrzyniec Sieradzan
7. Franciszek Marzyński
8. N/ Danielczyk
9. Ludwik Królikowski
10. Franciszek Cybulski
11. Jan Fabisiak
12. Wawrzyniec Świątczak
13. Antoni Karwacki
14. Józef Marciniak
15. Andrzej Szczepaniak
16. N/N
17. Maria Sosienko (Milerowa)
Rząd IV od dołu - stoją od lewej:
1. Franciszek Adamczyk
2. Wacław Dorosiński
3. Stefania Sosinko (Czarnojańczyk)
4. Roman Sieradzan
5. Antoni Wojtkowiak
6. Wawrzyniec Fabisiak
7. N/N
8. N/N
9. Tadeusz Szurek
10. Józef Gąsior
11. N/N
12. Władysław Wojtkowiak
Rząd II od góry - stoją od lewej:
1. N/N
2. N/ Machowczyk
3. Stanisław Jarzębski
4. Bogumił Wojtkowiak
5. Tomasz Ignaczak
6. Marcin Ignaczak
7. Michał Solczyński
8. Kazimierz Senkowski
9. N/ Świątczak
10. Andrzej Ignaczak
11. Franciszek Sosinko
12 N/N
13. Marcin Sieradzan
14. Stanisław Pawlak
15. Antoni Sobusiak
16. Jan Chabierski
17. Władysław Fabisiak
18. Józef Świątczak
19. Józef Sosinko
20. Wincenty Marciniak
21. Stanisław Szymański
22. N/N
23. N/N
24. N/ Topolski
25. N/N
 
Rząd I od góry stoją od lewej:
1. N/ Matuszewski
2. Andrzej Kaźmierczak
3. Władysław Śmiejak
4. Stanisław Kusz
5. Józef Arent
6. Jan Drzewiecki
7. N/N
8. Franciszek Wawrzyniak
9. N/N
10. Kazimierz Marzyński
11. Jan Jankowski
12. Józef Jarzębski
13. N/N