Prezentowany poniżej dokument pochodzi z 1967 roku. Prawdopodobnie został napisany przez kierownika świetlicy Józefa Arenta. Świadczyć o tym mogą zamieszczone na końcu tekstu inicjały J.A.
Poniższy tekst został przytoczony bez zmian pomimo, iż zawiera wiele błędów ortograficznych, gramatycznych jak i stylistycznych. Czasem może wzbudzać nawet sporo uśmiechów.
Całość została podzielona na sześć części. Skany całego dokumentu spakowane do archiwum .zip oraz pliki .pdf można pobrać z linków zamieszczonych poniżej lub w dziale Pobierz.

PIERWSZA RADA ZAKŁADOWA
"Z inicjatywy Inż.Dyr.Cukrowni Ob.Janikowskiego, zostało zwołane pierwsze zebranie załogi Cukrowni Zbiersk, po wyzwoleniu Polski Ludowy z niewoli hitleroski, pierwsze zebranie odbyło sie na początku lutygo 1945 roku, na którym został dokonany wybór Rady Zakładowy, do Rady Zakładowy zostali wybrani jednogłośnie, Tow.Szymanski Stefan, Janowski Jan, Sosinko Stefan, Wojtkowiak Antoni, Sznycer Józef, Marciniak Józef i Lubiński Jan.
Pierwsza Rada Zakładowa przystąpiła do wykonywania swej pracy, praca nowej Rady Zakładowy była bardzo w trudnych warunkach, gdyż była to praca objęta przez ludzi nie przygotowanych do tych powiezonych im zadań.
Rada Zakładowa powziła mysl zwołania zebrania całej załogi i powołać na zakładzie organ Związku Zawodowego, wybory do władz Związkowych uzgodniono z Kom.Wojennym który byl na zakładzie władzą nadzynną, po uzgodnieniu z Kom.wyznaczono na dzień 12 marca 1945 roku wybory do władzy Związkowych.

WYBORY WŁAC ZWIĄZKOWYCH
W dniu 12 marca 1945 roku w Cukrowni Zbiersk odbyło się zebranie załogi celem dokonania wyboru władz Zw.zebranie zagaił Tow.Adamczyk Franciszek pierwszy sekr.P.P.R.Cukrowni Zbiersk, w krótkiem przemowieniu poinformował załoge, ze zebranie jest zwołane celem dokonania wyboru władz Związkowych i prosił o wytypowanie 15-tu kandydatów z ktorych będzie wybranych w tajnym głosowaniu 7-miu członków do władz Zw. załoga wybrała w tajnym głosowaniu 7-miu kandydatów z których dokonano wyboru w obecności Kom.Wojennego i Tow.Adamczyka Franciszka , na Przewodniczącego Zw.Zaw.Prac.Przem.Cukr.wybrano Tow.Arenta Józefa, na sekr.Kujawe Józefa, na skarbnika Sniega Stanisława, do komisi rewizyjny wybrano Adamczyka Franciszka, Kazimierczaka Andrzeja, Fabisiaka Ksawerego, Kaczkowska Stefania jako członek zarządu. Taki został ukontytuowany pierwszy Zarząd Zw.Zaw.Prac.Przem.Cukrowniczego, pierwsza władza Zw.po wyzwoleniu Polski Ludowej.
W dniu 3 maja 1945 roku Tow.Arent Józef wystąpił na zebraniu Zarządu Zw. Zaw. z inicjatywą do zorganizowania i powołania do zycia Biblioteki Zw.Biblioteka z przed wojny Cukrowni liczyła około 2,500 tomów a ta ilosć ksiązek była na początku wojny rozdana w sród społeczenstwa Zbierska dla uratowania ich od zniszczenia przez okupanta hitlerowskiego, te książki były u mieczkanców Zbierska i trzeba było poodja zbiórke po domach, te zbiórke książek dokonał Tow.Arent Józef, do pomocy Dyr.Cukrowni Ob.Janikowski przydzielił dwie kobiety z fabryki, do pomocy, ze zbiórki zebrano 1,460 książek, przy katalogowaniu książek uznano ze niezdilne do uzytku,/zdekompletowanych książek było 2000 tómów/ po zakończeniu katalogowania książek, biblioteka posiadała 1,260 tomów. Biblioteka Zw.Zaw.została uroczyscie otwarta w obecności Zarządu Zw.Zaw. Rady Zakładowy i Dyr.Cukrowni, na otwarcie bibiloteki przybyli sympatycy książki. W dniu otwarcia biblioteki dokonano wyboru Zarządu Biblioteki, na Przew.biblioteki wybrano jednogłśnie Tow.Arenta Józefa, na Sekr.Kaczkowską Stefanie, na Skarbniczke Rapś Julie. Biblioteka została otwarta w dniu 22 lipca 1945 roku w świeto P.K.W.N., po otwarciu biblioteki, biblioteka była czynna 3 razy w tygodniu, w poniedziałki, w czwartki i soboty od godziny 18 do 20-ty.
W tym lokalu gdzie sie miesciła biblioteka była równiez i Świetlica Zw.Zaw.Prac.Przem.Cukrowniczego, w tym dniu wybrano Zarząd Swietlicy, który składał sie z 7-miu osób, na Przewodniczącego Swietlicy wybrano jednogłosnie Tow.Arenta Jozefa, który miał powiezone pełnienie obowiązki kier.Swietlicy, członkowie zarządu, Kaczkowska Stefania, jako skarbnik, Rapś Julia jako sekr. Wojtkowiak Antoni, Dodosinski Wacław, Adamczyk Franciszek, Snieg Stanisław.
Tow.Arent Józef pełnił obowiązki kier.Swietlicy do dnia 31 grudnia 1949 roku jako pełniący obowiązki kier.Swietlicy. W listopadzie tegoz roku zakład wysłał wyzej wyminionego Tow.na miesieczny kurs kier. Swietlic, kurs odbywał się na szczeblu Woj.Szkole Zw.Zaw. we Wrocławiu. Po powrocie z kursu pełnił obowiązki jako kierownik Swietlicy do dnia 31 grudnia 1963 roku. J.A."


Z linków poniżej można pobrać dokument w całości w postaci pliku .pdf lub skanów spakowanych do archiwum .zip